Глава 16 : Нямаше манифестация за Деня на Труда.

Пощенската станция е украсена заради парада по случай Деня на Труда.

Цялото население е евакуирано на 27 април и на тази улица не е имало парад оттогава … и най-вероятно никога няма да има.

Призрачното Кафене „Припят”.