Глава 17 : Обратно в СССР.

Така изглеждал града в началото на 80 – те години на 20 век.

А така изглежда сега. Паркът е най – радиоактивното място в града, защото се намира директно срещу реактора. В деня на бедствието, северният вятър довял тук радиоактивни облаци и хората търчали да се спасяват и да търсят децата си в ядрения дим …..

Призрачният Град е един модерен Помпей. Съветската ера се пази тук – в радиацията, от 18 години.
Всяка стъпка към малките коли ми добавя 100 микрорентгена към гайгеровия брояч.