Глава 21 : На покрива.

17 който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си;
18 и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си.
19 А горко на непразните и на кърмещите в ония дни!
(Матей 24)

Чудя се дали Матей е имал предвид именно този покрив…
Оттук сияйният облак над реактора сигурно е бил стряскаща гледка.

Да стоиш на покрива на най – високата сграда в този празен град ти докарва чувството, че си напълно сам в този свят – което чувство се усеща всъщност в целия град.