Глава 22 : Градът където времето е спряло.

Наричат го град където времето е спряло. Може би защото часовниците тук не отмерват време – те отмерват радиационни нива.

Няма телефонни услуги. Мобилни телефони тук също няма как да проработят.

Денят след инцидента това място на моста осигурявало добра гледка към ядреното сдание, което било разрушено от експлозията. Много любопитни хора дошли тук да погледат и били директно облъчени със смъртоносни лъчи, идващи от горящия реактор.