Четири сезона

Автор: Елена Филатова, Превод: Sunny

Очевидно те ще бъдат последните хора в техните градове и села, след тях там ще остане само гората.

Тези снимки са направени при пътуванията ми от Ноември 2008 до Септември 2009.