Припят от високо

Панорама от покрива на жилищна сграда в Припят.