Припят от високо

Автор: Припят.com
Панорама от покрива на жилищна сграда в Припят.