Глава 18 : Дяволско колело.

На въртележката ние отчитаме 103 микрорентгена на час. Това място символизира това, което действително се е случило тук.

Това е най – високата сграда в града. В деня на експлозията, много хора се събрали на покрива и, за да видят огромния сияещ облак над ядрения завод.