Глава 24 : Детска градина.

Снимките са от градската детска градина и не се нуждаят от моя коментар, те говоря сами и разказват историята на Призрачния Град с думи, с който думите не могат. Там са стотици малки противогази, дневника на учителя чиято последна бележка гласи, че разходката в събота а е отменена поради някаква неочаквана причина.