Глава 5 : Загуби.

Радиационни гробища са следи от нашата цивилизация. По-голямата част от тях създават пустинята на атомната пустош, където все още радиация измерени в рентгени.
Има радиоактивна техника до където ни стигне погледа. Тя е различни видове военен камион. Повечето от тези камиони бяха пълни с войници в деня на експлозията.

Колко хора умряха от радиацията? Никой не знае – дори приблизително. Много бюлетини, публикуват цифри, вариращи от 30,000 до 300,000, но много неофициални източници споменават цифрата 400,000. Точната цифра няма да бъде узната през нашия живот и може би и през живота на нашите деца също.

Лесно е да се изчислят материални загуби. Това беше ужасяваща икономическа катастрофа за региона – от която той сигурно никога няма да се възстанови.