Глава 8 : Селска къща.

Това е помещението в селището, където хората са гласували по време на избори.

Беше много досадно да се гласува на избори, в които участва един кандидат от една партия, така че възможност за политическа промяна не съществуваше и хората не гласуваха масово.
Но това се промени когато местните представители на властта започнали да предлагат безплатни напитки в замяна на вот. Това накарало електората да се заинтересова от политика.

Вратата вдясно е за безплатните напитки, а тази вляво е за гласуване. Не знам само дали властите са имали идея да направят деня след изборите почивен, за да може избирателите да изтрезнеят преди да се върнат на работа. Човекът, който ми разказа тази идея, не можеше да си спомни.