Глава 44 : Царството на Плутон – Интродукция.

Царството на Плутон

Действително тук още хиляди години ще царува Плутония. Той е извънредно токсичен и силно химически реактивен, периода на полуразпад на Плутоний-239 е над 24,000 години.
Плутония е кръстен на Плутон, бог на смъртта управляващ подземното царство.