Глава 48 : Хаос.

На пръв поглед панорамните снимките изглеждат като пълен хаос. Но не са, хаос ще означава липса на ред докато тук виждаме масивно преподреждане според правилата на природата.