Глава 49 : Къщи.

Някой къщи са по-хубави от другите около тях.

Още един декор от диви лози.

Първоначално е било разделител на картофи, конвейера го няма вече и цялата конструкция изгледа мистериозно, като къща за времето, когато топящите се ледени шапки и глетчери ще повишат морското ниво.

Плодовите дръвета сега разчитат само на себе си. Тези, който са устояли на огъня, бурите и паразитите ще ни напомнят, че някога тук е имало село преди много време. И в бъдещето хората ще знаят за това село само от наследството от плодови дървета.

Гайгеровия брояча отчита, че зад това растение и красиви пролетни цветя има голяма комбинация от букет мръсни ядрени химикали.