Глава 59 : Селско училище.

Селско училище от времето на Сталин.

Сега тази звезда напомня архитектурна развалина, а от разстояние повече прилича на мемориал на бившето СССР. Така е, защото е свързано пряко с живота на няколко поколения. Когато тези поколения вече ги няма никой няма да се интересува от техните идеали или постижения.

Църквите все още са тук понеже те са част от живота на всички поколения.
Тази църква е изоставена, но все още е цяла. Не е използвана от времето, когато комунистите са убили свещеника и са превърнали църквата в обор.
Но тя е оцеляла след цялото безумие на 20 век и необезпокоявана ще надживее всички знаци и символи на тази безбожна епоха.
Ще видите, че в дългосрочен план това може да бъде една справедлива сделка.

Справедливо, но само в дългосрочен план.