Глава 28 : Довиждане, призрачен град.

Време е за тръгване. Отиваме на север, към границата с Беларус.

Беларус е независима страна. МОЛЯ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, че съседната страна беше засегната повече отколкото страната, където се случи нещастието. Радиацията има международна природа и не се нуждае от покани или визи, за да пътува. Лошият попътен вятър в този ден довял 70% от Чернобилската силна радиация до съседен Беларус.
Пътувайки на север, започваме да разбираме колко огромна площ е била отровена, и ще продължава да бъде отровена през 2525 г.