Глава 40 : Комин и хладилник.

Чернобил изравни всичко за един ден и сега къщите на обикновените хора са в една редица с тези на заможните хора по онова време.

Това са къщи на обикновени хора.

От тази къща са останали единствено комина и хладилника.