Глава 41 : Центъра на Полескойе.

Центъра на Полескойе изглежда като след ядрена бомбандировка, като смесица от Сталинград 1943 и Хирошима 1945.

Това е магазин, – всичко за децата.

Моят баща проверява за радиационното ниво в този магазин, той сега е пенсиониран, но все още е заинтересован от неща, свързани с околната среда.
Като много други хора, той вярва, че хора биха могли да живеят тук. Полескойе е почти чист, средното ниво на радиация е под 20 микрорентгена на час, само на някои места то скача до 50.