Глава 42 : Да запазим града.

Опитали са се да спасят този град, махнали са целия асфалт и са построили нови пътища.

Срутили са някои сгради и са построили нови болници и училища.

Дори са махнали водопроводните тръби.